• เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า : 1 พ.ค. 2563 08:30 น. - 7 พ.ค. 2563 23:59 น.
  หมดเวลาเปิดให้ลงทะเบียน
  • 14 บทรียน
   • บทที่ 1 : แนะนำบทเรียน3.23 นาที
   • บทที่ 2 : Microsoft Teams คืออะไร4.27 นาที
   • บทที่ 3 : เตรียมความพร้ออมก่อนใช้งาน8.46 นาที
   • บทที่ 4 : การสร้างห้องเรียน Classroom8.54 นาที
   • บทที่ 5 : การตั้งค่าห้องเรียนเพื่อเตรียมการสอน11.15 นาที
   • บทที่ 6 : การเพิ่มผู้เรียนผู้สอนและการลบสมาชิกออกจากห้องเรียน6.05 นาที
   • บทที่ 7 : การสร้างลิงค์เพื่อเชิญเข้าห้องเรียน6.49 นาที
   • บทที่ 8 : เรียนรู้ส่วนประกอบของห้องรียน4.44 นาที
   • บทที่ 9 : การใช้งานส่วนประกอบห้องเรียน Post12.58 นาที
   • บทที่ 10 : การใช้งานส่วนประกอบห้องเรียน File7.1 นาที
   • บทที่ 11 : การใช้งานส่วนประกอบห้องเรียน Class Notebook18.42 นาที
   • บทที่ 12 : การใช้งานส่วนประกอบห้องเรียน Assignments19.15 นาที
   • บทที่ 13 : การใช้งานส่วนประกอบห้องเรียน Grades6.55 นาที
   • บทที่ 14 : การเพิ่มส่วนประกอบห้องเรียนอื่นๆ และการสร้างปฏิทินเพื่อจัดตารางเรียน11.21 นาที
 • คำอธิบายคอร์สเรียน

  ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือของ Microsoft Teams เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ในรูปแบบห้องเรียนเสมือน สามารถมอบหมายงานและให้คะแนนผ่านเครื่องมือที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ผู้ลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนนี้ 104 คน

  ที่ ชื่อ-สกุล วันที่ลงทะเบียน ลงทะเบียนโดย
  1 นายอภิชาติ จำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองบริหารวิชาการ
  2 พ.ค. 2563 12:08 น. computer
  IP : 202.29.55.83
  2 นายทวิทย์ มงคุณแก้ว
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  2 พ.ค. 2563 12:19 น. phone
  IP : 61.7.145.148
  3 นายสุรักษ์ สิมคาน
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองเทคโนโลยีดิจิทัล
  2 พ.ค. 2563 18:57 น. computer
  IP : 159.192.223.74
  4
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  2 พ.ค. 2563 19:20 น. phone
  IP : 49.237.19.208
  5 นางสาวศิรประภา เปาวะนา
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองบริหารวิชาการ
  2 พ.ค. 2563 21:40 น. phone
  IP : 223.206.230.121
  6 นางสาวอังศุมาลิน สมเทพ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  2 พ.ค. 2563 22:30 น. computer
  IP : 171.100.77.29
  7 นายสมชัย วะชุม
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  2 พ.ค. 2563 22:34 น. phone
  IP : 171.100.77.29
  8 นายศราวุธ จันไตรรัตน์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  3 พ.ค. 2563 07:17 น. phone
  IP : 223.206.242.87
  9 นางสาวสุทธิมา จินดา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  3 พ.ค. 2563 07:19 น. phone
  IP : 27.145.29.43
  10
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 08:56 น. phone
  IP : 171.101.96.244
  11 นางสาวสุจิตรา วะดีศิริศักดิ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  3 พ.ค. 2563 09:35 น. computer
  IP : 124.122.26.228
  12
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 09:50 น. phone
  IP : 122.155.35.72
  13 นายศุภวุฒิ คำหาญ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 10:40 น. phone
  IP : 223.206.228.136
  14 นางธัญญ์วาริน ชูวัฒน์วรกุล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  3 พ.ค. 2563 11:14 น. computer
  IP : 1.46.130.102
  15 นางนิสากร พุทธวงศ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3 พ.ค. 2563 11:20 น. phone
  IP : 61.90.39.129
  16
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 11:22 น. phone
  IP : 159.192.217.167
  17 นางกุสุมา สร้อยทอง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 13:10 น. phone
  IP : 49.230.82.242
  18 นางสาวศศิธร แสงจำรัสชัยกุล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 13:19 น. phone
  IP : 61.7.145.147
  19 นางสาวกัญสพัฒน์ นับถือตรง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 13:20 น. phone
  IP : 223.24.170.167
  20 นางสาวมัลลิกา โคมพิทยา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 13:37 น. phone
  IP : 182.232.4.106
  21
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 13:47 น. phone
  IP : 223.206.230.153
  22 นางกัญญาภัทร จิตมาตย์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 13:56 น. phone
  IP : 223.206.242.86
  23 นางรุ่งนคร ขันทีท้าว
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  3 พ.ค. 2563 14:04 น. phone
  IP : 122.155.35.126
  24 นางสาวจิราพร ล้ำวงษ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 14:20 น. computer
  IP : 182.232.150.20
  25 นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 14:52 น. phone
  IP : 223.206.231.41
  26
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 15:04 น. tablet
  IP : 182.232.40.94
  27 นางสาวสุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  3 พ.ค. 2563 15:56 น. phone
  IP : 115.87.162.41
  28 นางสาวนันทิญา พันธ์โชติ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  3 พ.ค. 2563 15:56 น. phone
  IP : 1.46.47.34
  29
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 16:04 น. computer
  IP : 171.101.97.225
  30 นางสาวสุวิมล คำน้อย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  3 พ.ค. 2563 16:17 น. phone
  IP : 61.90.32.234
  31
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 16:22 น. phone
  IP : 171.101.94.181
  32 นายประชาชาติ อ่อนคำ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 16:38 น. phone
  IP : 182.232.184.178
  33
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 17:29 น. phone
  IP : 223.206.229.52
  34
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 19:14 น. phone
  IP : 1.47.9.64
  35 นางสาวอัจฉรา คำหล้า
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  3 พ.ค. 2563 21:25 น. computer
  IP : 180.183.236.172
  36
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 21:31 น. phone
  IP : 182.232.191.183
  37 ผศ.ประสพสุข สร้อยทอง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 22:46 น. phone
  IP : 27.55.73.46
  38 ผศ.ปรัชพงศ์ นับถือตรง
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 23:46 น. phone
  IP : 49.237.4.152
  39 นายสฤษดิ์ ศรีขาว
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  4 พ.ค. 2563 09:31 น. phone
  IP : 182.232.14.94
  40 ผศ.วุฒิศักดิ์ ทะนวนรัมย์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  4 พ.ค. 2563 09:47 น. phone
  IP : 223.205.122.83
  41 นางสาวปิยธิดา รัตนรามา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4 พ.ค. 2563 13:14 น. phone
  IP : 1.46.6.198
  42 นางดารณี เกตุชมภู
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4 พ.ค. 2563 13:44 น. phone
  IP : 27.55.135.27
  43 นางจุฑามาศ ใจสบาย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  4 พ.ค. 2563 14:59 น. phone
  IP : 184.22.95.161
  44
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  4 พ.ค. 2563 20:38 น. phone
  IP : 115.87.163.137
  45 นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  4 พ.ค. 2563 21:23 น. phone
  IP : 58.11.24.45
  46 นางสาวรสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4 พ.ค. 2563 21:30 น. phone
  IP : 27.55.86.85
  47 ผศ.โกวิท ยอดมงคล
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  4 พ.ค. 2563 21:58 น. phone
  IP : 110.78.183.94
  48 นางจิราพร พันธุ์วรรณ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  4 พ.ค. 2563 22:12 น. phone
  IP : 171.101.103.197
  49 นางสาวอ้อมทิพย์ มาลีลัย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเกษตรและเทคโนโลยี
  4 พ.ค. 2563 22:32 น. phone
  IP : 159.192.221.225
  50 นางสาวธัญญาวดี ปินะกาโน
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  4 พ.ค. 2563 22:45 น. phone
  IP : 122.155.46.19
  51 นางสาวภาวดี พันธรักษ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  4 พ.ค. 2563 23:18 น. phone
  IP : 182.232.185.139
  52 นางสาวชลิดา ช่วยสุข
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  5 พ.ค. 2563 01:08 น. phone
  IP : 223.24.189.152
  53
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 06:19 น. phone
  IP : 182.52.208.19
  54
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 06:20 น. phone
  IP : 1.47.228.4
  55 ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
  ตำแหน่ง : ครู คศ.2
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  5 พ.ค. 2563 07:17 น. phone
  IP : 182.232.153.187
  56 ผศ.รชต มณีโชติ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  5 พ.ค. 2563 07:26 น. phone
  IP : 49.49.91.175
  57 นางวรรณรัตน์ มณีโชติ
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  5 พ.ค. 2563 07:31 น. phone
  IP : 223.24.170.50
  58 ผศ.ปุณยนุช ภู่ระหงษ์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  5 พ.ค. 2563 07:42 น. phone
  IP : 184.22.125.185
  59 นายอุดมศักดิ์ เจริญทรัพย์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  5 พ.ค. 2563 09:46 น. computer
  IP : 61.7.145.147
  60 นางนันตพร ศรีวิไล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  5 พ.ค. 2563 09:55 น. computer
  IP : 110.164.193.225
  61 นางสาวนุชนาถ บัวสุดตา
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : งานวิชาศึกษาทั่วไป
  5 พ.ค. 2563 10:08 น. computer
  IP : 202.29.55.83
  62 นายศักดิ์ชัย ศรีสุข
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5 พ.ค. 2563 10:13 น. computer
  IP : 202.29.55.157
  63 นางทิวาพร ศิริสวัสดิ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  5 พ.ค. 2563 13:01 น. phone
  IP : 182.232.58.102
  64 นายอาทิตย์ ศิริสวัสดิ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  5 พ.ค. 2563 13:04 น. phone
  IP : 182.232.58.102
  65 รศ.สันติ วาทิรอยรัมย์
  ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  5 พ.ค. 2563 13:05 น. phone
  IP : 1.46.198.240
  66 นายสนั่น จันทร์หอม
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเกษตรและเทคโนโลยี
  5 พ.ค. 2563 13:09 น. computer
  IP : 114.109.230.134
  67 นายกันตภพ บัวทอง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  5 พ.ค. 2563 13:14 น. phone
  IP : 1.46.133.3
  68 ดร.พัชชลัยย์ อนุไชยวงค์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  5 พ.ค. 2563 13:25 น. computer
  IP : 180.183.238.24
  69
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 13:56 น. phone
  IP : 223.24.164.161
  70
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 14:16 น. phone
  IP : 49.230.22.199
  71 ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
  5 พ.ค. 2563 14:20 น. computer
  IP : 10.100.173.213
  72 นายศุภกร ศรเพชร
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  5 พ.ค. 2563 14:42 น. phone
  IP : 223.206.249.230
  73 นางสาวจิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  5 พ.ค. 2563 15:38 น. tablet
  IP : 223.206.248.164
  74 นางสาวชไมพร ไทยดำรงเดช
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  5 พ.ค. 2563 16:04 น. phone
  IP : 184.22.125.191
  75
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 16:05 น. phone
  IP : 223.206.242.48
  76 นายสุริยันต์ สุรเกรียงไกร
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  5 พ.ค. 2563 19:03 น. phone
  IP : 171.101.92.202
  77 นางสาวกษมา ประเสริฐสังข์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  5 พ.ค. 2563 21:06 น. computer
  IP : 223.206.216.85
  78 นางปราณี ยตะโคตร
  ตำแหน่ง : ครู คศ.2
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  6 พ.ค. 2563 10:59 น. phone
  IP : 49.228.138.29
  79 นายโชคดี ปัดนา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  6 พ.ค. 2563 21:11 น. phone
  IP : 49.228.176.3
  80
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  7 พ.ค. 2563 07:58 น. computer
  IP : 202.29.55.62
  81 นายธีรพงษ์ อาษาวัง
  ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ
  สังกัด : สำนักวิทยบริการ
  7 พ.ค. 2563 09:08 น. computer
  IP : 10.103.48.16
  82 นายสุคนธ์ เมืองโคตร
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  7 พ.ค. 2563 10:19 น. phone
  IP : 182.232.31.50
  83 นายรัฐวุฒิ เจาลา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7 พ.ค. 2563 10:25 น. computer
  IP : 202.29.55.157
  84 นายยศพนธ์ เดโชพล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  7 พ.ค. 2563 11:34 น. phone
  IP : 171.101.94.199
  85 นางสาวนิตยา โพธิ์ศรีจันทร์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7 พ.ค. 2563 12:10 น. computer
  IP : 202.29.55.157
  86
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  7 พ.ค. 2563 14:35 น. phone
  IP : 223.24.160.185
  87 นายธนภัทร มาลีลัย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  7 พ.ค. 2563 14:44 น. computer
  IP : 159.192.219.6
  88
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  7 พ.ค. 2563 15:36 น. computer
  IP : 61.7.145.148
  89 นายณัฐพงศ์ นาเมืองรักษ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  7 พ.ค. 2563 15:39 น. computer
  IP : 61.7.145.148
  90 นายศรัณย์ กางทอง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  7 พ.ค. 2563 15:41 น. computer
  IP : 61.7.145.148
  91 นางสาวสุภัทรชรี บุญประชุม
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7 พ.ค. 2563 15:45 น. computer
  IP : 202.29.55.157
  92 นายบัญชา ใต้ศรีโคตร
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  7 พ.ค. 2563 18:47 น. phone
  IP : 223.206.249.188
  93 นางภัทรอร ดวงมาลัย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  7 พ.ค. 2563 20:00 น. computer
  IP : 171.4.88.65
  94 ว่าที่ร้อยตรีจิระชัย คาระวะ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7 พ.ค. 2563 21:41 น. computer
  IP : 223.206.249.181
  95 นางสาววิรัชดา กาฬโอฆะ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  7 พ.ค. 2563 21:54 น. phone
  IP : 223.205.242.180
  96 นางสาวปินันทนา สิงห์ยะบุศย์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  8 พ.ค. 2563 09:49 น. computer
  IP : 182.232.140.233
  97
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  8 พ.ค. 2563 11:29 น. computer
  IP : 61.90.38.122
  98
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  8 พ.ค. 2563 13:41 น. computer
  IP : 202.29.55.210
  99 นางสาวชลธิชา กวนศักดิ์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  8 พ.ค. 2563 14:42 น. computer
  IP : 110.78.83.162
  100 นายมงคล กาสีวงค์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยการบินนานาชาติ
  8 พ.ค. 2563 15:50 น. computer
  IP : 202.29.55.146
  101
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  18 พ.ค. 2563 14:05 น. computer
  IP : 202.29.55.146
  102
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  22 พ.ค. 2563 09:43 น. computer
  IP : 202.29.55.83
  103 ผศ.ดร.ทินกร อัตไพบูลย์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  28 พ.ค. 2563 06:50 น. phone
  IP : 184.22.222.44
  104
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  28 พ.ค. 2563 11:43 น. computer
  IP : 202.29.55.62

เปิดให้เรียน :
8 พ.ค. 2563 09:00 น. - 31 พ.ค. 2563 16:30 น.

This Course Incluce

14 บทเรียน
128.07 นาที
1 ไฟล์เอกสาร
104 คน

ลงทะเบียนเข้าเรียน

ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับระบบบรายงานเดือน
ถ้ายังไม่เคยเปลี่ยนให้ใส่ตัวเลข วันเดือนปี เรียงติดกันเช่น 01012540