• เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า : 1 พ.ค. 2563 08:30 น. - 7 พ.ค. 2563 23:59 น.
  หมดเวลาเปิดให้ลงทะเบียน
  • 14 บทรียน
   • บทที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Infographics23.46 นาที
   • บทที่ 2 : บาป 10 ประการของเอกสารนำเสนอ33.27 นาที
   • บทที่ 3 : แนวทางการใช้ Infographics ในการนำเสนอ57.26 นาที
   • บทที่ 4.1 : เครื่องมือในการออกแบบ18.15 นาที
   • บทที่ 4.2 : กฎในการออกแบบ17.43 นาที
   • บทที่ 5 : การออกแบบด้วยหลักการ Symmetrical Balance43.4 นาที
   • บทที่ 6 : การออกแบบด้วยหลักการ Asymmetrical Balance36.57 นาที
   • บทที่ 7 : องค์ประกอบสีสำหรับงานนำเสนอ36.28 นาที
   • บทที่ 8 : องค์ประกอบพื้นหลังสำหรับงานนำเสนอ43.35 นาที
   • บทที่ 9.1 : ข้อมูลนิยาม22.39 นาที
   • บทที่ 9.2 : ข้อมูลองค์ประกอบ และการเปรียบเทียบ23.19 นาที
   • บทที่ 9.3 : ข้อมูลกระบวนการ และ Timeline15 นาที
   • บทที่ 9.4 : ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา18.45 นาที
   • บทที่ 9.5 : ข้อมูลกระตุ้นการอภิปราย20.14 นาที
 • คำอธิบายคอร์สเรียน

  เนื้อหาสำหรับการเรียนในคอร์สนี้ท่านจะได้ทำความรู้จักความสำคัญของการใช้ข้อมูลภาพ เพื่อประกอบการนำเสนออันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจของผู้ฟังการนำเสนอได้มากขึ้น โดยทุกท่านสามารถเรียนและฝึกฝนได้จากตัวอย่าง ที่ผู้สอนได้ใช้ในการบรรยายจริง คอร์สนี้ท่านจะสามารถพัฒนางานออกแบบเอกสารการนำเสนอของท่านไปได้อย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาความสามารถในการออกแบบไปทีละขั้นตอนสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง มีแนวทางในการทำงานและออกแบบอย่างง่ายง่ายที่ทุกท่านสามารถฝึกปฏิบัติไปพร้อมพร้อมกัน โดยสามารถได้รับ คำแนะนำจากผู้สอนโดยทุกท่านสามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ anirut.p@npu.ac.th ซึ่งจะได้รับคำแนะนำในการออกแบบเอกสารการนำเสนอของท่าน ในวันถัดไป