การตัดต่อวีดีโอโดยการใช้โปรแกรมและapplication อย่างง่ายจากมือถือและคอมพิวเตอร์ (ตัดต่อแบบง่าย)

 • 58
 • Views 1514
 • เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า : 3 พ.ค. 2563 10:00 น. - 14 พ.ค. 2563 23:59 น.
  หมดเวลาเปิดให้ลงทะเบียน
  • 4 บทรียน
   • บทที่ 1 : คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับนักตัดต่อวีดีโอมือใหม่3.35 นาที
   • บทที่ 2 : กระบวนการตัดต่อแบบง่ายจากคอมพิวเตอร์40.29 นาที
   • บทที่ 3 : กระบวนการตัดต่อแบบง่ายจากมือถือ36.32 นาที
   • บทที่ 4 : การส่งออกวีดีโอเพื่อเผยแพร่9.02 นาที
 • คำอธิบายคอร์สเรียน

  งานสื่อสารองค์กร กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดทำหลักสูตรการตัดต่อวีดีโอโดยการใช้โปรแกรมและapplication อย่างง่ายจากมือถือและคอมพิวเตอร์  (ตัดต่อแบบง่าย) สำหรับนักตัดต่อวีดีโอมือใหม่ 

  สำหรับโปรแกรมที่จะสอนในคอร์สนี้เป็นโปรแกรมตัดต่อที่มีมากับเครื่องวินโดว์ หรือ แลปท็อปที่ทุกท่านมี ชื่อว่า ตัวแก้ไขวีดีโอ หรือ Video Editor และแอพพลิเคชั่นสำหรับมือถือซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบแอนดรอยน์หรือios ก็คือแอพ Viva Video 

  -----------------------------------------------------------------

  เมื่อผู้เรียนศึกษาครบทั้งสี่บทเรียนแล้ว ขอให้ผู้เรียนได้ลงมือตัดต่อคลิปวีดีโอเกี่ยวกับเรื่องใดก็ได้ เช่น การสอนในห้องเรียน การบรรยายรายวิชา คลิปข่าวสั้น ต่าง ๆ จำนวน 1 คลิป ส่งมายังอีเมล pr_npu@npu.ac.th เพื่อเป็นการทดสอบความรู้หลังอบรมจบหลักสูตร ทั้งนี้ผู้ที่ส่งคลิปวีดีโอกลับมายังงานสื่อสารองค์กร และได้รับพิจารณาแล้วว่าคลิปนั้นผ่านเกณฑ์การทดสอบ ผู้เรียนจึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยนครพนม

 • ผู้ลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนนี้ 58 คน

  ที่ ชื่อ-สกุล วันที่ลงทะเบียน ลงทะเบียนโดย
  1
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 16:20 น. phone
  IP : 171.101.94.181
  2 นางสาวสุวิมล คำน้อย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  3 พ.ค. 2563 16:26 น. phone
  IP : 61.90.32.234
  3 นายประชาชาติ อ่อนคำ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 16:42 น. phone
  IP : 182.232.184.178
  4
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 18:38 น. phone
  IP : 159.192.217.167
  5
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  3 พ.ค. 2563 21:23 น. phone
  IP : 182.232.191.183
  6 นางสาวศศิธร แสงจำรัสชัยกุล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 21:27 น. phone
  IP : 223.206.229.5
  7 นายหฤษฎ์ คล่องดี
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  3 พ.ค. 2563 22:29 น. phone
  IP : 223.206.230.137
  8
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  4 พ.ค. 2563 08:47 น. phone
  IP : 223.206.248.114
  9 นางสาวสุจิตรา วะดีศิริศักดิ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  4 พ.ค. 2563 10:34 น. phone
  IP : 61.90.32.196
  10 นางจุฑามาศ ใจสบาย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  4 พ.ค. 2563 15:03 น. phone
  IP : 184.22.95.161
  11
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  4 พ.ค. 2563 20:41 น. phone
  IP : 122.155.47.181
  12
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  4 พ.ค. 2563 20:52 น. phone
  IP : 1.47.166.174
  13 นางสาวรสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4 พ.ค. 2563 21:35 น. phone
  IP : 27.55.86.85
  14 นางสาวกุลนิตย์ เคนศรี
  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
  สังกัด : สำนักวิทยบริการ
  4 พ.ค. 2563 21:35 น. phone
  IP : 182.232.191.199
  15 นางสาวนาตาชา มาลาพัฒน์
  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  5 พ.ค. 2563 00:52 น. phone
  IP : 49.230.45.20
  16 ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
  ตำแหน่ง : ครู คศ.2
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  5 พ.ค. 2563 07:08 น. phone
  IP : 182.232.153.187
  17 นางสาวปัญจารี ปราบใหญ่
  ตำแหน่ง : นักกิจการนักศึกษา
  สังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
  5 พ.ค. 2563 08:55 น. computer
  IP : 202.29.55.44
  18 นางสาวพชรพร ตาสว่าง
  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
  สังกัด : สำนักวิทยบริการ
  5 พ.ค. 2563 09:04 น. phone
  IP : 202.29.55.146
  19 นางสาวรุ่งอรุณ กุลหินตั้ง
  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
  สังกัด : สำนักวิทยบริการ
  5 พ.ค. 2563 09:09 น. phone
  IP : 202.29.55.146
  20 นายคณธร เกตุแย้ม
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5 พ.ค. 2563 09:47 น. computer
  IP : 202.29.55.157
  21 นายปกรณ์ อุ่นไธสง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  5 พ.ค. 2563 10:05 น. phone
  IP : 223.24.165.110
  22 นายศักดิ์ชัย ศรีสุข
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5 พ.ค. 2563 10:09 น. computer
  IP : 202.29.55.157
  23
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 10:16 น. computer
  IP : 61.7.145.147
  24 นายเดชา วงศ์ปัสสะ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเกษตรและเทคโนโลยี
  5 พ.ค. 2563 12:54 น. phone
  IP : 134.236.0.7
  25 นางสาวอาริยา สุริยนต์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  5 พ.ค. 2563 13:10 น. phone
  IP : 49.230.128.104
  26
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 13:14 น. phone
  IP : 49.228.138.215
  27 นายสนั่น จันทร์หอม
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเกษตรและเทคโนโลยี
  5 พ.ค. 2563 13:17 น. computer
  IP : 114.109.230.134
  28
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 13:24 น. computer
  IP : 110.164.193.225
  29 นายภัทรวงศ์ สิงห์ทอง
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  5 พ.ค. 2563 13:34 น. computer
  IP : 61.7.145.147
  30 นายทรงกช ศรีประสาร
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  5 พ.ค. 2563 13:35 น. computer
  IP : 61.7.145.147
  31 ดร.พัชชลัยย์ อนุไชยวงค์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  5 พ.ค. 2563 13:41 น. computer
  IP : 180.183.238.24
  32
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 14:04 น. phone
  IP : 223.24.164.161
  33 ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
  5 พ.ค. 2563 14:23 น. computer
  IP : 10.100.173.213
  34 นายศราวุธ จันไตรรัตน์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  5 พ.ค. 2563 15:46 น. phone
  IP : 223.206.242.87
  35 นางสาววราพร บัวพรม
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  5 พ.ค. 2563 16:40 น. phone
  IP : 49.48.78.100
  36
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  5 พ.ค. 2563 16:50 น. phone
  IP : 49.48.78.100
  37 นายธนภัทร มาลีลัย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  5 พ.ค. 2563 19:05 น. computer
  IP : 159.192.219.202
  38 นางสาวชลธิชา ศรีลาอ่อน
  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผน
  5 พ.ค. 2563 21:27 น. phone
  IP : 223.24.191.54
  39 นายสุริยันต์ สุรเกรียงไกร
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  6 พ.ค. 2563 15:17 น. phone
  IP : 103.10.228.102
  40 นางสาวกัญสพัฒน์ นับถือตรง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  6 พ.ค. 2563 23:09 น. phone
  IP : 223.24.190.102
  41
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  7 พ.ค. 2563 08:02 น. computer
  IP : 202.29.55.62
  42 นายธีรพงษ์ อาษาวัง
  ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ
  สังกัด : สำนักวิทยบริการ
  7 พ.ค. 2563 09:11 น. computer
  IP : 10.103.48.16
  43 นางนิสากร พุทธวงศ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7 พ.ค. 2563 09:59 น. phone
  IP : 171.101.96.79
  44 นางสาวนิตยา โพธิ์ศรีจันทร์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7 พ.ค. 2563 13:48 น. computer
  IP : 202.29.55.157
  45 นายเศรษฐา สุขัน
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  7 พ.ค. 2563 14:00 น. computer
  IP : 110.164.193.225
  46
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  7 พ.ค. 2563 14:30 น. computer
  IP : 202.29.55.186
  47 นางกัญญาภัทร จิตมาตย์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
  7 พ.ค. 2563 15:55 น. phone
  IP : 223.206.231.211
  48 ว่าที่ร้อยตรีจิระชัย คาระวะ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7 พ.ค. 2563 21:44 น. computer
  IP : 223.206.249.181
  49 นางสาวปินันทนา สิงห์ยะบุศย์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
  8 พ.ค. 2563 09:52 น. computer
  IP : 182.232.140.233
  50
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  8 พ.ค. 2563 11:38 น. computer
  IP : 61.90.38.122
  51
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  8 พ.ค. 2563 12:49 น. phone
  IP : 223.24.189.10
  52 นายมงคล กาสีวงค์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยการบินนานาชาติ
  9 พ.ค. 2563 14:42 น. computer
  IP : 223.205.120.75
  53 นางสุปภาดา เซียวสกุล
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  14 พ.ค. 2563 10:33 น. computer
  IP : 202.29.55.75
  54 นายพิชัย ซ้ายประทุม
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : งานประกันคุณภาพการศึกษา
  21 พ.ค. 2563 12:14 น. computer
  IP : 202.29.55.83
  55 นางสาวธัญญาวดี ปินะกาโน
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะครุศาสตร์
  21 พ.ค. 2563 14:14 น. computer
  IP : 1.47.76.187
  56
  ตำแหน่ง :
  สังกัด :
  21 พ.ค. 2563 16:22 น. tablet
  IP : 159.192.226.56
  57 นางสาวอังศุมาลิน สมเทพ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยนาหว้า
  26 พ.ค. 2563 08:26 น. computer
  IP : 124.122.29.121
  58 นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  สังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
  26 ก.ย. 2566 13:53 น. computer
  IP : 202.29.55.43

เปิดให้เรียน :
15 พ.ค. 2563 08:30 น. - 30 ก.ย. 2563 16:30 น.

This Course Incluce

4 บทเรียน
89.63 นาที
0 ไฟล์เอกสาร
58 คน

ลงทะเบียนเข้าเรียน

ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับระบบบรายงานเดือน
ถ้ายังไม่เคยเปลี่ยนให้ใส่ตัวเลข วันเดือนปี เรียงติดกันเช่น 01012540